AUW WIEVERBAL

HUISREGELS

SPONSOR WORDEN?

Om Het Leeuw Auw Wieverbal goed te laten verlopen gelden de volgende huisregels in het Centrum van Valkenburg aan de Geul. Walramplein – Grotestraat Centrum en Omgeving.

1. Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de aanwijzingen van organisatiemedewerkers en beveiligingspersoneel op te volgen.

2. Legitimatie verplicht.

3. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein:

  • Eigen meegenomen (alcoholische) dranken
  • Blik en glas
  • Drugs
  • (Vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
  • Huisdieren
  • Fietsen of andere voertuigen

4. Obstakels worden geweerd; toegestaan zijn vlaggen en handzame bordjes.

5. Clubkleding of andere kleding die als provocerend ervaren kan worden zijn niet toegestaan.

6. Alle bezoekers van het Leeuw Auw Wieverbal zijn verplicht mee te werken bij controle door de beveiligingsmedewerkers.

7. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

8. In geval van ongeregeldheden en/of wildplassen worden bezoekers van het evenemententerrein verwijderd.

9. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.

  • Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijd voor verkoop van alcohol en tabak 18 jaar, en zijn jongeren onder 18 jaar die op het voor publiek toegankelijke plaatsen zoals (op straat, parken, café) alcohol in bezit hebben strafbaar. Ze kunnen een boete krijgen. Tijdens het Auw Wieverbal zullen hier controles op plaats vinden.

10. Bij vermeend dronkenschap kan de organisatie bezoekers de toegang tot het evenemententerrein weigeren of hen van het evenemententerrein verwijderen.

11. De Stichting VEV (organisator) stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel aan bezoekers of schade aan goederen van bezoekers.

  • Hieronder wordt onder andere ook diefstal en vermissing verstaan.

12. Het kopen van een entree – toilet bandje a € 15,- is verplicht. Deze zijn aan de dag kassa te koop.

Let op: in beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. 

HOOFDSPONSORS
SPONSOR WORDEN?